فیلتر هوای جایگزین K&N بی ام و ۵۲۰،۵۲۵،۶۳۰

دسته بندی محصولات
خودروها
برند

پاسخ سریع به فشار پدال گاز
- افزایش قدرت موتور
- کاهش محسوس مصرف سوخت
- شتاب گیری بهتر
- تنفس بهتر = احتراق کامل تر
- یک بار خرید برای همیشه
- احساس رضایت از داشتن بهترین