لنت ترمز جلو سرامیکی بندیکس پراید

دسته بندی محصولات
خودروها
برند

- ترمزگیری بهتر، حتی در هنگامیکه ترمز داغ شده است
- توقف در مسیر کوتاهتر نسبت به لنت های متداول
- طول عمر بیشتر تا %۵۰
- گرد لنت کمتر ( کثیف نشدن رینگ)
- افزایش چشمگیر طول عمر دیسک
- عملکرد بی صدا در صورت سلامت سیستم ترمز
- مناسب برای خودروی: پراید
- ساخت کشور استرالیا