مکمل بنزین پریستون -GAS TREATMENT

دسته بندی محصولات
خودروها
برند

یک مکمل سوخت بنزین چند منظوره که هم کیفیت سوختن بنزین را بالا می برد و هم با استفاده مداوم از شکل گیری رسوب درانژکتورها و سوپاپ ها و اتاقک انفجار جلوگیری می نماید، همچنین در مناطق سردسیر از یخ زدگی سیستم سوخت جلوگیری و امکان اسپری شدن صحیح بنزین را فراهم می آورد. طریقه مصرف : یک بطری کامل به ۲۵ گالن یا حدودا" ۹۵ لیتر بنزین اضافه گردد. در صورت تماس با پوست دست سریعا" با آب و صابون شسته شود.