مکمل تمیزکننده کامل سیستم سوخت

دسته بندی محصولات
خودروها
برند

اکسیر جوانی موتور خودرو اگر موتور خودرویتان تنبل شده موثرترین محلول تمیزکننده انژکتور(کاربراتور)، سوپاپ ها و اتاق انفجار با تمیز شدن صحیح سیستم سوخت رسانی و داخل سیلندر راندمان از دست رفته موتور دوباره در اختیار شماست کاهش چشمگیر مصرف سوخت افزایش طول عمر موتور و قطعات آن هر ۵۰۰۰ کیلومتر یک بطری به ۷۵ لیتر بنزین اضافه شود.