مکمل تمیز کننده انژکتور

دسته بندی محصولات
خودروها
برند

موتور خودروی شما چقدر تمیز است؟ جرم گیری انژکتورهای سوپاپ های خودروهای بنزینی اسپری و اتمیزه شدن مناسب سوخت افزایش بازده و قدرت موتور کاهش مصرف سوخت هر 2500 کیلومتر یک بطری به 75 لیتر بنزین اضافه شود