فیلتر هوای کابین فرام CF10132 مناسب برای تویوتا کمری و پرادو
فیلتر هوای کابین فرام CF10133 مناسب برای تویوتا کرولا
K&N
فیلتر هوای کابین دائمی کی اند ان VF2000 مناسب برای تویوتا
K&N
فیلتر هوای کابین دائمی کی اند ان VF2005 مناسب برای تویوتا هایلوکس