فیلتر هوای کابین فرام CF10132 مناسب برای تویوتا کمری و پرادو
فیلتر هوای کابین فرام CF10133 مناسب برای تویوتا کرولا
فیلتر هوای کابین دائمی کی اند ان VF2000 مناسب برای تویوتا
فیلتر هوای کابین دائمی کی اند ان VF2005 مناسب برای تویوتا هایلوکس