فیلتر هوای جایگزین K&N تویوتا یاریس K&N's replacement air filter
۳۳-۲۹۵۸.Hyundai Genesis Coupe
فیلتر هوای Fram اکسترا گارد
فیلتر هوای جایگزین K&N بی ام و ۵۲۰،۵۲۵،۶۳۰
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۳۰۴۵ مناسب برای تویوتا هایلوکس Revo
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۳۵ مناسب برای آلفا رومئو میتو
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۴۷۴ مناسب مرسدس بنز CLS500
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۶۵ مناسب مرسدس بنز C200
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۹۸۵ مناسب برای مرسدس بنز CLS350
فیلتر هوای موتور فرام مناسب برای مرسدس بنز
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۳۷۲ مناسب برای BMW X3