فیلتر روغن Fram اکسترا گارد
Fram High Mileage Oil Filter
Fram Tough Guard Oil Filter
Fram Xtended Guard Oil Filter
K&N
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۳۹۰ مناسب برای کیا اپیروس
فیلتر روغن فرام سری دبل گارد DG3614 مناسب برای لند کروزر و کمری و FJ
فیلتر روغن فرام سری های مایلج HM3614 مناسب برای لند کروزر و کمری و FJ
فیلتر روغن فرام سری های مایلج HM4967 مناسب برای تویوتا
K&N
فیلتر روغن کی اند ان PS7018 منسب برای تویوتا لند کروزر
K&N
فیلتر روغن کی اند ان HP-1003 مناسب برای تویوتا
K&N
فیلتر روغن کی اند ان PS-7020 مناسب برای تویوتا